Iné aktivity klubu

Ku klubovej činnosti okrem účasti na zrazoch patrí aj občasné schôdzovanie. To je väčšinou úloha výboru, ale minimálne raz za rok sa stretneme na výročnej členskej schôdzi kde sa spojí bilancovanie s plánovaním a zábavou.
Členovia klubu prispievajú aj k úprave areálu ATC Lodenica v Piešťanoch. Fotografie sú z prípravy 37. Europa rallye.

K aktivitám klubu patrí aj organizovanie motoristickej burzy na Ostrove v Trenčíne.

Výročná členská schôdza

Brigády v ATC Lodenica Piešťany

Burzy